Imprimer la page en noir et blanc  Un coup de main  La carte du site  Faites le pont avec notre site!  Abonnez-vous au flux RSS!   Vous désireriez traduire certains messages ? Contactez-nous! FR  DE  EN  IT  PT 
Nous suggérons aux lecteurs qui découvrent les messages de lire d'abord les fondements.
מחליפים את השרת באתר לכן - בגלל סיבות טכניות- לא יהיו מסרים חדשים באתר מתאריך 8.9.18 ועד 30.9.18.  כל השאר נשאר ללא שינוי.

עבודה על עצמנו
הפחדים חלק שני


"לפחדים כפי שכבר אמרנו לכם יש אלף ואחת פנים. הבעיה היא שבני האדם לא מצליחים לתת להם את הפנים האמיתיות שלהם : הם סובלים אותם, מדי פעם הם מזינים אותם אך לא תמיד מזהים אותם.

אם אנחנו מדברים אתכם על הפחדים זה מפני שתצטרכו לעשות כל מה שרק אפשר כדי להכיר אותם על מנת לעקור אותם מן השורש.

ניקח לדוגמה את אחד הפחדים : חוסר הביטחון או אמונה בעצמכם. אנחנו ננסה לנתח את הסיבות שלו.

חוסר ביטחון יוכל להופיע בתחומים שונים, ביניהם הפחד לא להצליח לעשות את מה שאחרים שמצפים מכם שתעשו : הם יכולים לא להעריך אתכם נכון וזה יוצר בכם פחדים אמיתיים, מוסתרים לרוב אשר מזינים עוד יותר את חוסר הביטחון שלכם.

פחדים אלה יכולים לבוא גם מהילדות ואף מרגע הלידה. ילד שבא לעולם חש את כל הרטטים סביבו : הוא חש את רטטי הפחד של הוריו ושל החיים באופן כללי. הוא הרבה יותר קולט את רטטי הפחד מהמבוגרים אשר לרוב, לא מכירים את הפחדים של עצמם.

כאשר הילד נולד, הוא הרבה יותר רגיש לרטטים של פחד כי הוא מגיע מעולם בו הפחד לא קיים, לכל הפחות לא בתור פחד. הפחד לא קיים בעולם ההוא אך יכול עוד להתקיים מעט זמן לאחר פטירתו של האדם כי הנשמה עדיין קרובה מדי לגוף ולחיי האדם שנפטר.

תינוקות בוכים בלילה לעיתים קרובות כי הם מפחדים. הם מפחדים ממה שהם מנחשים וממה שהם חשים בתוך הרטטים, הם פוחדים גם מהחיים החדשים שלהם כי תינוקות קטנים נמצאים לעיתים בקשר עם חייהם הקודמים, יש להם גם את היכולת לראות את עתידם לא בכללותו אלא בחוויות מסוימות הצפויות בהם.

אם כן, עליכם להרגיע תינוק שבוכה ולא לדבר על פחדים בנוכחותם ! תינוקות, ילדים נערים ונערות נמצאים כל העת בפחד ! אתם מדליקים את מה שאתם קוראים לו 'טלוויזיה', הפחד נשפך ממנו בקביעות ! אתם מדליקים את הרדיו, גם בו הפחד נשפך בקביעות !

כל עוד שהפחד מזין את הפחד, הוא הורס את בני האדם ! כל עוד שזה יימשך, עולמכם לא יוכל למצוא את השלווה, את השמחה, את האחווה ואת האהבה.

האם שאלתם את עצמכם פעם : "מדוע בחדשות כמעט אף פעם לא מזכירים את נפלאות החיים" ?

יש לכך כמה סיבות. סיבה אחת שוכנת בעומק ליבו של כל אדם. מכיוון שבני האדם לא מסוגלים לעקור מעצמם את מושג הפחד, אותו פחד - אותו רטט -קיים ומבקש רק להיות שבע ומוזן בכל הרטטים של הפחד.

באיזו דרך בני האדם מזינים את הפחדים של עצמם ? פשוט בכך שהם צמאים לכל הדברים הנמוכים לחלוטין כמו סרטי אימה, סרטי רצח נוראיים או בכך שהם חושקים בתחושות מעוררי התרגשות או מרעישים וכו'...

בחברה שלכם, כשיש תאונות או אירועים קשים בני אדם באים כ-"הסתערות על השלל" להסתכל, לצלם ! מדוע ? כי הפחד שנמצא בתוכם בא לשתות לרוויה, הוא זקוק להיות ניזון מפחד חיצוני.

מעולם לא דיברנו על כך אך עליכם לדעת ! אם תהיו בהכרה לכך שהפחד שלכם מחפש להיות ניזון מפחד שבא מבחוץ, תהיו ערניים יותר. היו מודעים לכך שהפחדים שלכם ינסו לקבל מזון מהחסרונות שלכם, מהקנאה שלכם ומחוסר הביטחון הרב שיש לכם בעצמכם.

כפי שכרגע אמרנו לכם, לפחד יש אלף ואחת פנים והוא מאוד ערמומי כדי למצוא מזון. לכן, תדונו בנושא עם עצמכם !אתם יכולים לשכפל את הכתוב ולתת ממנו העתק בתנאים הבאים :
דף הבית ~ לימודים : אהבה/ חוכמה ~ עבודה על עצמנו ~ קורס ללימודי חוכמה ~ מעבר, גישור ~ מאורעות ~ מסרים של – מעלה ~ שונות ~ תרגילים ~ גוף ובריאות /***/ מפתחות לחוכמה /***/ פורום /***/ קשר /***/ האתר : מפה של האתר ~ עזרה ~ עמוד מגן ~ /***/ להדפיס ~ אתר ראשי