Imprimer la page en noir et blanc  Un coup de main  La carte du site  Faites le pont avec notre site!  Abonnez-vous au flux RSS!   Vous désireriez traduire certains messages ? Contactez-nous! FR  DE  EN  IT  PT  RU 
Nous suggérons aux lecteurs qui découvrent les messages de lire d'abord les fondements.
מחליפים את השרת באתר לכן - בגלל סיבות טכניות- לא יהיו מסרים חדשים באתר מתאריך 8.9.18 ועד 30.9.18.  כל השאר נשאר ללא שינוי.

עבודה על עצמנו
מחץ המחשבות

 

"בני אנוש, אתם אינכם מודעים לכוח הפסיכי, הנפשי  שמוקרן ממהותכם. אינכם מודעים שלמחשבות שלכם יש תוצאות שונות לגמרי ממה שאתם מעלים בדעתכם.

התחברות של כל המחשבות הנמוכות, ברית של קרינת סבל, אלימות, צער יוצר  שדה-כוח* נוראי ומבעית שאינכם רואים. לשדה-רוחני זה יש השפעה עמוקה על ההכרה הפלנטארית ועל החומר".

הם מראים לי רשת צבעונית. אני מנסה להבחין היטב במה שהם מראים לי כדי שאוכל  לתאר לכם אותה במדויק.

" זוהי הרשת האנרגטית של הפלנטה  ארץ. היא מגינה עליה מכל המחשבות הנמוכות, מחשבות אשר מחלישות  את הרשת האנרגטית והרטטנית הזו באופן משמעותי אז...מה עושה הפלנטה ארץ ? היא מנסה בכל כוחותיה להילחם נגד התקפתן של המחשבות הפחותות !

כמובן מאליו, בני אדם לא מודעים לכוחם אז הפלנטה ארץ מנסה בכל כוחה להתגונן באמצעים שעומדים לרשותה, כלומר סערות, רעידות אדמה, התפרצויות הרי געש וכו'...אמצעי הגנה אלה עוזרים לה להחזיר לעצמה את איזונה.

אתם חייבים להיות מודעים לכך שברגע מסוים, אם אינכם עושים את הנחוץ, הפלנטה ארץ תגיב בהרבה יותר אלימות, כדי להבטיח בצורה מסוימת את הישרדותה, אך לא רק את הישרדותה החומרית אלא את הישרדותה ההכרתית.

כמובן ה- "שומרים", ישויות האור ואחיכם הגלקטיים עוזרים ככל שניתן לפלנטה.

אך אתם, אתם שחיים על אימא-אדמה, אתם בתוך החומר והשפעתכם עליו  חשובה ביותר, מה שנותן עבודה בעלת חשיבות רבה לכל הישויות שרוצות לעזור לפלנטה נפלאה זו שכה יקרה למערכת השמש ולגלקסיות.

עליכם עם כך להיות מודעים ולעזור לה לא רק באופן שבני אדם עוזרים אלא באמצעות האהבה ששוכנת בלבכם.

כיצד עושים זאת ? ראשית יש חשיבות לכך שכל אחד  יעבוד על כל המחשבות המגבילות, השליליות וההורסות של אלימות ופחד : הפחד הנו אנרגיה נוראית לפלנטה ארץ. למרבה הצער, כיום, בדרך איומה, נוראית, ישויות מסוימות עושות  כל שביכולתם כדי להוליד פחד בבני האדם.

עליכם אפוא להתרחק מהפחדים שנוצרים על  - ידי בני האדם אשר מושכים את  החוטים בענייני העולם ומפקדים עליו. אנחנו לא נמשיך בנושא, אין זה נחוץ.

ראשית, התחילו לשלוט במחשבות, במילים וברגשות שלכם כי לרגשות יש גם השפעה מרחיקת-לכת על הפלנטה  שלכם ואתם לא מודעים לכך.

דמיינו שאחד, שניים, שבעה מיליארד בני אדם משליכים את מצבם הנפשי (אנו משתמשים בביטוי אנושי), משליחים באופן קבוע את סבלם, את התקוממותם, את רגשותיהם. אם אלו רגשות חיוביות, זה נפלא אך לרוב, בני אדם משליכים רק רגשות נמוכות.

אם מדובר באדם אחד, אין זה נורא, יכולים להיות בו רגשות נמוכים וגם פחדים אלימות וכו'...אך כשמכפילים אותם בכמה מיליונים ואף בכמה מיליארדים, דמיינו את ההשפעה שיש לכך ולמה זה גורם בתוך ההכרה והחומר של אימא-אדמה !

ה"שומרים" נמצאים סביב כדור הארץ, ישויות מהמישורים הרמים של האור ואחיכם הגלקטיים עובדים ללא הפסק כדי שכל הקרינות הנפשיות והנמוכות לא יעברו את כדור הארץ, כלומר לא יעברו את הרשת שלו ואת החגורה האנרגטית הנמצאת מעבר לרשת ".

הם מראים לי צורות גיאומטריות  שמשתלבות זו בזו ויוצרות רשת ; בצורות הגיאומטריות הללו  ישנם לעיתים  צבעים כהים לעיתים צבעים זוהרים.

"לכן, אלה שיש בהם כה הרבה אהבה עובדים כדי שאנרגיות אלה לא יתפנו למערכת השמש שלכם והלאה.

אם בזמן או במרחב, למחשבה אין גבולות  כי היא אנרגיה, היא וויברציה ולא קיים דבר שיכול לעצור אנרגיה,  שיכול לעצור וויברציה ! היא עוזבת ומתרחקת עוד ועוד. אפילו קיר לא יכול לעצור אנרגיה כי היא עוברת דרכו.

ברגע שאתם מודעים לאחריותכם ביחס לכוח ולעוצמה של מחשבותיכם, תוכלו לשנות את העולם !

הנושא הזה יהיה יותר ויותר המטרה של התורה שניתן לכם !"

*שדה-כוח או אחדות רוחנית - התגבשות מיוחדת של אנרגיה אוניברסאלית, שדה-כח ועוצמה המתאחדת במטרה מוגדרת (שיכולה להיות חיובית או שלילית).

אתם יכולים לשכפל את הכתוב ולתת ממנו העתק בתנאים הבאים :
דף הבית ~ לימודים : אהבה/ חוכמה ~ עבודה על עצמנו ~ קורס ללימודי חוכמה ~ מעבר, גישור ~ מאורעות ~ מסרים של – מעלה ~ שונות ~ תרגילים ~ גוף ובריאות /***/ מפתחות לחוכמה /***/ פורום /***/ קשר /***/ האתר : מפה של האתר ~ עזרה ~ עמוד מגן ~ /***/ להדפיס ~ אתר ראשי