Imprimer la page en noir et blanc  Un coup de main  La carte du site  Faites le pont avec notre site!  Abonnez-vous au flux RSS!   Vous désireriez traduire certains messages ? Contactez-nous! DE  EN  ES  FR  IT  PT  RU     248 טקסטים באתר
Nous suggérons aux lecteurs qui découvrent les messages de lire d'abord les fondements.

שונות
"מעין באה המחשבה ? מהי מחשבה ?
הנשמה לא סובלת !
ייסוריו של ישו
המחלוקות
היו מאושרים !
חידוש האתר
משפחות של נשמות ונשמות - אימהות
לידתן והתפתחותן של הנשמות
לידת הנשמות
חוקיהם של בני אדם
גן העדן עלי אדמות
המוח של הלב
הזמן אינו קיים
סיפור
המושלמים
תדירות הרטטים של הבית שלנו
עבודה בזמן השינה
ידידים שמפנים את גבם
הבדידות
מוצא האדם אינו מהקוף
היקום
לא משנה מי יהיה מה !
כאשר תבינו...
המתת חסד
עזרה בלתי נראית אך אמיתית
תפקיד הילד
מקדש של אהבה
אנחנו נפגין נוכחות
חופש, מהו ?
הבחנה ביחס למסרים
האפיפיור פרנסואה
העוני
ה-דנ"א האנושי וה- דנ"א של הנשמה
מדע – בדיוני, אשליה או מציאות ?
תיאום – זמנים או סנכרון
בחירת ההתגלמות
האהבה קיימת גם בחשיכה !
מבחן חשוב ומוצלח  (17 éðåàø 2015)
סירוב להתגלם או מוות בטרם עת
מדע – בדיוני
אל תחששו להביא ילד לעולם
איך, באיזה אופן מוניק מעבירה אנרגיות
מעגלי - תבואה ותנועות שמיימיות
שליחות מורי - הדרך
מה שעשוי להתרחש כשאנחנו ישנים
תיאטרון החיים
כל ניסיון חיים קשה נבחר
העולם צועד קדימה
מידע שגוי  (24 àå÷èåáø 2014)
חוק הפעולה-תגובה
נוסטלגיה או געגועים
חוק המשיכה
עזרתם של הפנים - יבשתיים
להאמין שלא מאמינים בכלום
החומר שלא נוצר
המעבר במנהרה
ב- 30 לנובמבר 2013 מדיטציה עולמית
ספירלות ה- דנ"א
היו ערניים מאוד !
המקריות אינה קיימת !
איך מוניק הפכה לערוץ תקשור
דף הבית ~ לימודים : אהבה/ חוכמה ~ עבודה על עצמנו ~ קורס ללימודי חוכמה ~ מעבר, גישור ~ מאורעות ~ מסרים של – מעלה ~ שונות ~ תרגילים ~ גוף ובריאות /***/ מפתחות לחוכמה /***/ פורום /***/ קשר /***/ האתר : מפה של האתר ~ עזרה ~ עמוד מגן ~ /***/ להדפיס ~ אתר ראשי