Imprimer la page en noir et blanc  Un coup de main  La carte du site  Faites le pont avec notre site!  Abonnez-vous au flux RSS!   Vous désireriez traduire certains messages ? Contactez-nous! DE  EN  ES  FR  IT  PT  RU     248 טקסטים באתר
Nous suggérons aux lecteurs qui découvrent les messages de lire d'abord les fondements.

התחייבות ישויות האור

אנו, כאחים של אור,
מתחייבים לפלס את הדרך לפניכם כל זמן שתירצו ללכת בשביל שנראה לכם.

אנו, כאחים של אור,
מתחייבים לשים לפניכם ניסיונות שיביאו
לצמיחתכם ולסבלכם לעיתים על מנת שתוכלו לסגל לעצמכם שיקול -
דעת ויציבות רגשית גדולה יותר.

אנו, כאחים של אור,
מתחייבים להביא לתודעתכם את השתייכותכם ליקום.
מתחייבים להוביל אתכם אל השמחה האדירה אשר תראה אתנו מאוחדים.

אנו, כאחים של אור,
מתחייבים להגן עליכם לאורך כל הדרך, כמו אימא המגנה על הילד הקטן שלה,
מתחייבים לתת לכם את כל האנרגיה והאהבה שיאפשרו לכם להתקדם.

אנו לא נתמוך בכם אך נוביל את צעדיכם !
אנו לא ניקח את ידכם אך ניתן לכם את הכוח הנחוץ על מנת שתוכלו להצטרף אלינו !

אנו מתחייבים לתת לכם בקצב של הבנתכם
את כל מה יהיה נחוץ
כדי להתקדם אל האור, טוב יותר ומהר יותר !
תחילה,הייתי רוצה להודות על הלווי שלכם לאורך דרך זו של אור. בתקופה הנוכחית, חשוב מאוד שכמה שיותר אנשים יחיו את השינוי הפנימי. בכך, נוכל לעזור לאנשים סביבנו ולכדור הארץ, בציפייה למעבר "transition " הגדול.

בהרבה סבלנות ואהבה, ישויות האור מלמדים אותנו כבר 22 שנה איך לרכוש הרבה יותר חוכמה ואיך להיות מודעים לעצמנו.

לימודים אלה לא השתנו בהרבה מן ההתחלה כוון שהם אוניברסאליים. רק אופן הגישור ( הרבה יותר נוח עכשיו עבורי) השתנה. לכן לתאריכים אין הרבה חשיבות ולא מציינים אותם באינטרנט.

תורה של חוכמה ושל אהבה תמיד שווה בזמן. לאומת זאת, כאשר המסרים מיוחדים וקשורים להתרחשויות/מאורעות ייחודיות, אז לתאריך יכולה להיות חשיבות.

אף-על-פי-כן ( כפי שאומרות ישויות האור), כוון שאנו "בעלי- המלאכה" של התהוותנו, אנו יכולים, לעיתים, בהתנהגות שלנו, לשנות מאורעות קשות לאנושות לכן, חשוב מאוד שנשתנה.

חיוני ביותר אפוא, שנהיה חיוביים במחשבות ובמילים שלנו, שנתפלל ושנשלח הרבה אהבה לאחינו בני האדם, לכל החי וגם לאימא אדמה שלנו.

נהיה כולנו מאוחדים אפוא, על הדרך היפה הזו של אור.

אני שולחת לכם את כל אהבתי.

מוניק

איך מוניק הפכה לערוץ תקשור

 


דף הבית ~ לימודים : אהבה/ חוכמה ~ עבודה על עצמנו ~ קורס ללימודי חוכמה ~ מעבר, גישור ~ מאורעות ~ מסרים של – מעלה ~ שונות ~ תרגילים ~ גוף ובריאות /***/ מפתחות לחוכמה /***/ פורום /***/ קשר /***/ האתר : מפה של האתר ~ עזרה ~ עמוד מגן ~ /***/ להדפיס ~ אתר ראשי